Pomoc prawna w procesie przekształcania spółek handlowych

Wielu przedsiębiorców na co dzień zatrudnia radców prawnych lub korzysta z usług rozmaitych kancelarii prawnych. Jednak znalezienie dobrej kancelarii specjalizującej się w prawie gospodarczym nie należy do łatwych. Jeśli chcemy uniknąć błędów i sprawnie oraz skutecznie przeprowadzić fuzję warto zwrócić się do prawników z kancelarii https://derekflak.pl/fuzje-i-przejecia-ma/.

Na czym polega fuzja?

Fuzję wyobrażamy sobie jako przejęcie małej firmy z problemami przez wielkie przedsiębiorstwo królujące w branży. Nie zawsze tak jest, że łączące się firmy przeżywają problemy. Czasem fuzja ma na celu skoncentrowanie produkcji w jednym miejscu, aby na rynek wypuścić nowy produkt, który zastąpi dwa podobne produkty wytwarzane dotychczas przez konkurencyjne przedsiębiorstwa.

Faktem jednak jest to, że dwa lata pandemii i obecny kryzys paliwowy wydatnie przyczyniły się do zaburzenia płynności finansowej ogromnej liczby firm. Fuzje, przejęcia, restrukturyzacje będą więc zapewne coraz częstsze.

Fuzja może dosłownie oznaczać połączenie majątku obu firm, ale to także zakup udziałów czy akcji danego przedsiębiorstwa. Fuzją może polegać na przejęciu kontroli nad nową firmą poprzez wprowadzenie do zarządu swoich współpracowników lub całkowitą wymianę dotychczasowego składu rady nadzorczej.

Jakie są rodzaje fuzji?

Łączenie się przedsiębiorstw najczęściej odbywa się w obrębie tej samej lub pokrewnej branży. Takie fuzje przynoszą szybkie efekty. Na rynku powstaje firma silna, która oferuje udoskonalony produkt.

Łączenie się firm produkujących podobne wyroby nosi miano fuzji poziomej, czyli horyzontalnej.

Jeśli łączą się przedsiębiorstwa zajmujące się kolejnymi, odrębnymi etapami produkcji elementów składowych wyrobu to mówimy o fuzji pionowej, czyli wertykalnej.Gdy umowę o fuzji zawierają przedsiębiorcy z różnych branż wówczas mamy do czynienia z fuzją konglomeracyjną.

Dlaczego firmy przeprowadzają fuzje?

Powodów do restrukturyzacji jest wiele. Najczęściej wymienia się:1. Finanse – zła kondycja finansowa to powód do szukania silnego partnera, który przejmie naszą firmę; ze strony przedsiębiorstwa przejmującego fuzja to sposób na dobrą inwestycję finansową;

2. Rynek – fuzja to potencjalne nowe rynki zbytu, zwiększenie zakresu działania, pozyskanie nowych klientów, wyeliminowanie konkurencyjnych wyrobów;

3. Motywy związane z zarządzaniem firmą – wśród najważniejszych są na pewno oczekiwanie na zmiany technologiczne, wzrost płac, zwiększenie efektywności zarządzania (zmiany w zarządzie firmy).

Od czego zacząć fuzję?

Fuzja to zadanie trudne, czasochłonne i obarczone ryzykiem operacyjnym oraz finansowym. Trzeba doskonale orientować się w przepisach prawnych.

Na etapie przygotowań do fuzji należy poświęcić mnóstwo czasu i energii na negocjacje z zarządami firm, kadrą menedżerską, związkami zawodowymi i załogą. Samo przygotowanie dokumentacji to także wyzwanie, głównie z racji zawiłości przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Dzięki współpracy z katowicką Kancelarią Prawną Derek/Flak https://derekflak.pl/fuzje-i-przejecia-ma/ przygotowanie fuzji, a następnie jej przeprowadzenie będzie przedsięwzięciem znacznie łatwiejszym, z którym każdy przedsiębiorca doskonale sobie poradzi.