Jak zostać notariuszem?

Wiele młodych osób zastanawia się nad zawodem notariusza myśląc o wyborze ścieżki kariery. Zawód ten charakteryzuje się wysokimi zarobkami, nic więc dziwnego, że w oczach wielu ludzi wydaje się bardzo atrakcyjny. Na czym właściwie polega zawód notariusza i jakie wymagania trzeba spełnić aby nim zostać?

Jakie obowiązki pełni notariusz?

W zawodzie notariusza należy wykazywać się ogromną uczciwością oraz odpowiedzialnością. Notariusz odpowiada bowiem za opracowywanie aktów prawnych oraz nadawanie im ważności prawnej. Ponadto przyjmuje on oświadczenia dotyczące spadków, tworzy odpisy dokumentów oraz przechowuje depozyty.
Wizyta u notariusza jest konieczna np. w sytuacji, w której kupujemy od kogoś nieruchomość. Podczas wizyty w kancelarii notarialnej, osoba pełniąca zawód notariusza poświadcza swoim podpisem, że jesteśmy prawnymi właścicielami danej nieruchomości. Tak samo sytuacja wygląda, np. w przypadku zakupu działki. Bez poświadczenia ze strony notariusza, że dana działka należy do nas, nie możemy na niej rozpocząć żadnych prac budowlanych. Można więc stwierdzić, że zawód notariusza jest niezwykle ważny i potrzebny.

Jak zostać notariuszem?

Zawód notariusza wielu młodym osobom kojarzy się z wysokimi zarobkami oraz przyjemną, łatwą pracą. O ile zarobki w przypadku notariusza można zaliczyć do ponadprzeciętnych, o tyle droga do zostania notariuszem jest niezwykle ciężka, a sama praca należy do bardzo odpowiedzialnych.
Podstawowym warunkiem koniecznym do zostania notariuszem jest ukończenie studiów prawniczych. To jednak dopiero początek, ponieważ dalszym krokiem jest ukończenie aplikacji notarialnej, która trwa 3,5 roku. W tym czasie, aplikant musi sporządzić co najmniej 70 aktów prawnych i co najmniej 14 projektów innych czynności notarialnych. Po ukończeniu aplikacji należy zdać egzamin, który uprawnia do wykonywania zawodu notariusza.

Dla kogo zawód notariusza będzie odpowiedni?

W zawodzie notariusza bardzo ważne jest bycie uczciwym oraz odpowiedzialnym. Zawód notariusza będzie więc idealnym zajęciem dla osób o silnych wartościach moralnych.
Przygotowanie do tego zawodu wymaga poświęcenia prawie 10 lat życia na naukę, dlatego też notariuszem zostają jedynie osoby, które są zdeterminowane na osiąganie określonych celów.

Artykuł powstał w oparciu o materiały ze strony notariusz-bydgoszcz.com.pl