Jak rozwiązać spółkę spółkę komandytową?

O ile większość ludzi zastanawia się nad tym, jak założyć spółkę komandytową i jakie trzeba spełnić do tego formalności, to jednak mało kto wie, jak się ją rozwiązuje. Co więcej, niewiele osób ma wiedzę, w jakich okolicznościach taką spółkę należy rozwiązać. Warto się tego wszystkiego dowiedzieć, zanim się ją zawiąże.

Przyczyny rozwiązania spółki komandytowej

Zanim przejdzie się do tego, Jak rozwiązać spółkę komandytową, w pierwszej kolejności dowiedzieć się należy, jakie mogą być przyczyny uruchomienia procedury prawnej zmierzającej do rozwiązania spółki.Oczywiście najczęstszym przypadkiem rozwiązania takiej spółki jest po prostu zawarta umowa, w której określony został czas trwania spółki. Oprócz tego przyczyną może być śmierć wspólnika czy też wypowiedzenie umowy przez niego, a także upadłość firmy. Oczywiście rozwiązanie spółki komandytowej może być także wynikiem uchwały wszystkich wspólników.

Decyzja o likwidacji

Jak więc widać, przyczyn rozwiązania takiej spółki mogą być bardzo dużo, lecz zdecydowanie najważniejszą z nich jest podjęcie przez wspólników decyzji o jej rozwiązaniu. Decyzja ta zapada w drodze uchwały i wymaga jednomyślności.Niezwykle ważną informacją w tym wypadku jest to, że przyjęcie przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki komandytowej nie kończy jej działalności. Jest to dopiero początek procesu likwidacji, a nie jego koniec.

Zamknięcie spółki

Jak zatem wygląda proces rozwiązywania spółki komandytowej po podjęciu przez wspólników stosownej uchwały? W takim wypadku podstawową decyzją jest wybranie likwidatorów, którzy przejmują zarządzanie spółką, aby przeprowadzić proces jej likwidacji. Likwidatorami mogą zostać wspólnicy, lecz mogą to być osoby zewnętrzne.

Od momentu przejęcia zarządzania przez likwidatorów w nazwie musi być umieszczany zwrot „w likwidacji”, a działalność nie opiera się już na rozwoju i zdobywaniu rynku, lecz na domykaniu bieżących interesów, wypełnianiu swoich zobowiązań, ściągania należności od kontrahentów czy też upłynnianiu majątku spółki.