System ERP – zarządzanie i kontrola zasobów

Obecnie systemy ERP to złożone struktury oprogramowania, które odwzorowują wiele procesów biznesowych w pakietach lub jako pojedyncze rozwiązanie. System ERP rozwija się bardzo dynamicznie. Zwiększa się funkcjonalność poszczególnych pakietów oprogramowania, a możliwości oceny danych stają się coraz lepsze.

Czym jest system ERP?

Dawniej termin ERP był często używany jako synonim pakietu oprogramowania. Dziś jednak chodzi o model organizacyjny firmy, który obejmuje procesy, zarządzanie i kontrolę zasobów, a w wielu przypadkach także rozwój i logistykę.

System ERP – cele

Ogólnie można powiedzieć, że system ERP maja za zadanie wspierać procesy w firmie i napędzać optymalizację procesów biznesowych. Ma to na celu identyfikację i realizację korzyści w zakresie wydajności. W systemie ERP nacisk kładziony jest przede wszystkim na dostępność zasobów i niezawodność dostawy, skrócenie czasu realizacji i obniżenie kosztów.

Istnieją dwa rodzaje dostępności zasobów — magazynowanie lub efektywne planowanie.

Magazynowanie jest zawsze kapitałochłonne, dlatego obecnie, biorąc pod uwagę wskaźniki finansowe, nie jest to pożądane. Koncepcja produkcji „just in time” jest przejawem zmniejszonego magazynowania i nie byłaby możliwa bez nowoczesnych systemów informatycznych. W związku z zasobami produkcyjnymi, wydajnością maszyn, dyspozycyjnością pracowników, narzędziami, urządzeniami, możliwościami logistycznymi, zapleczem magazynowo-transportowym oraz ilościami materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych, dostawy są obecnie synchronizowane przez złożone systemy informatyczne.

W odniesieniu do niezawodności dostaw można powiedzieć, że zakłócenia w procesie dostaw mają ogromny wpływ na łańcuch dostaw. Dlatego w dzisiejszych systemach ERP wbudowane są powiązania z systemami zarządzania jakością, a systemy oceny dostawców umożliwiają ocenę niezawodności dostaw i innych parametrów. Przetwarzając te dane, osoby odpowiedzialne są w stanie podejmować decyzje, które mogą prowadzić do zmiany dostawcy.

Zwiększanie elastyczności oprogramowania ERP

Elastyczność to duże wyzwanie dla wielu systemów ERP. Dzieje się tak, ponieważ informacje są zwykle potrzebne szybko do podjęcia decyzji. Wymagana ilość danych i podejście w czasie rzeczywistym to dziś jeden z czynników konkurencyjnych. Ważne jest, aby moc obliczeniowa była na tyle duża, aby te dane przetworzyć natychmiast, sensownie przetworzyć i udostępnić kierownictwu.

Kolejnym zadaniem, które nabiera coraz większego znaczenia, jest wspomaganie procesów.

Oprogramowanie musi być w stanie szybko i bezpośrednio mapować zmieniające się struktury organizacyjne oraz tworzyć i optymalizować procesy.